واتر استاپ

واتر استاپ یاهمان نوار آب بندبتن ساخته شده از بهترین نوع PVC (پلی وینیل کلراید) ودیگرافزودنیهای مناسب

جهت رسیدن به مقاومت کششی وافزایش طول است.واتر استاپ بهترین انتخاب برای آب بندی سازه هاودرزهای انبساط

وانقطاع سازه های بتنی میباشد.

نحوه عملکرد واتراستاپ دربتن درجهت عرضی میباشد.بدین معنا که نیروی وارده ازجانب بتن درجهت عرضی به

واتراستاپ وارد میشود.بنابراین باید توجه داشت که مقاومت کششی آن رادر جهت عرضی محاسبه کرد.

واتر استاپ از PVC مناسب ساخته شده است وازاین جهت متصل نمودن آنها باکمی دقت وبه راحتی امکان پذیر است.

اتصال واتراستاپها به دو روش زیرامکان پذیر است:

۱- استفاده از سشوار صنعتی مخصوص که ایجاد حرارت میکند.

۲- استفاده از چسب PU به این ترتیب که ۳۰ الی۵۰ سانتی متر از دوقطعه واتراستاپ رابه چسب PU آغشته

کرده ودر یک محل صاف تحت فشار یا بار حدوداً   ۵۰Kg  قرار دهید.

جهت نصب واتراستاپ درکارگاه به نکات زیر دقت فرمایید:

۱-واتر استاپ رادقیقاًدر محل مناسب خودقراردهید به نحوی که نیمی از عرض واتراستاپ درمرحله اول بتن ریزی

ونیمه دیگر در مرحله دوم بتن ریزی قرار گیرد.

۲- واتراستاپ بایدبه طرزمناسبی مهار شود تا ازحرکت آن درهنگام بتن ریزی وویبره نمودن جلوگیری

شود.

استفاده از گیره های نگهدارنده واتر استاپ ،شرایط این کار را بسیار آسانتر خواهد نمود.

 مزایای استفاده از واتراستاپ :

– وجود تنوع در ابعادوضخامتهای مورد نیاز

– وجود تنوع درشکل مقطع

– مقاومت بالا دربرابرفشار آب

– مقاوم در برابرموادشیمیایی ونفتی

– مقاومت بالادربرابرPH اسیدی وبازی

– نصب آسان وسریع وسهولت نصب در کارگاه

جدول مشخصات ونوع کاربرد انواع مدلهای واتر استاپ

مشخصات فنی وکاربرد عرض نوار (Cm) مدل
برای آب بندی درزهای بافشارآب کم تامتوسط باضخامت۳میلیمتروفشار متوسط تا زیاداز ۴تا۱۰میلیمتر ۳۰ – ۲۵ E  باطونی
برای آب بندی درزهای بافشارآب کم تامتوسط باضخامت۳میلیمتروفشار متوسط تا زیاداز ۴تا۱۰میلیمتر ۳۰ – ۱۷ E
برای آب بندی درزهای انبساط وانقباض بافشارآب متوسط تا زیاد باضخامت ۳تا۱۰میلیمتر ۳۵ – ۱۵ O
برای آب بندی درزهای انبساط وانقباض بافشارآب بسیاربالا(سدها ومخازن آب بزرگ)باضخامت ۵ تا ۱۲ میلیمتر ۳۰ – ۱۷ O   باطونی
برای آب بندی درزهای انبساط وانقباض بافشارآب متوسط تا زیاد با ضخامت ۴ تا۶ میلیمتر ۳۰ – ۲۴ V باطونی
مخصوص آب بندی قطع بتن ودرزهای بافشارمتوسط تا زیاد با ضخامت ۵ تا ۸ میلیمتر ۳۰ – ۲۵ D
مخصوص آب بندی قطع بتن ودرزهای بافشارمتوسط تا زیاد با ضخامت ۵ تا ۱۰ میلیمتر ۳۰ – ۲۵ DF
مخصوص آب بندی قطع بتن ودرزهای بافشارمتوسط تا زیاد با ضخامت ۴ تا ۸ میلیمتر ۳۰ – ۲۵ EF

 جدول مشخصات انواع واتر استاپ

w0 w1 w2 w3 w4 w5 w5 w5-2 w7 w8 w9 w10

جدول آشنایی باانواع واتراستاپ از نظرطراحی و شکل ظاهری

E باطونی واتر استاپ بدون حفره با لبه های گرد
E واتراستاپ بدون حفره با لبه های تخت
O واتراستاپ باحفره مرکزی گردو بالبه های تخت
O باطونی واتراستاپ باحفره مرکزی گردو بالبه های گرد
V واتراستاپ باحفره مرکزی لوزی ولبه های گرد
D واتراستاپ باحفره مرکزی مربع ولبه های تخت
DF واتراستاپب با حفره مرکزی مربع وآج T شکل ولبه های تخت
EF واتراستاپ بدون حفره وبا آج T شکل ولبه های تخت

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیرید

TEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *